บริษัท ท๊อป โบรกเกอร์ จำกัด
   ตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ประวัติ

บ้านมือสอง ขายบ้าน บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮาส์ ฝากขายบ้าน ซื้อขายบ้าน บ้านพร้อมอยู่ ตัวแทนขายบ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ จำนอง ขายฝาก บ้านมือสอง ขายบ้าน บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮาส์ ฝากขายบ้าน ซื้อขายบ้าน บ้านพร้อมอยู่ ตัวแทนขายบ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ จำนอง ขายฝาก

TOP BROKER เริ่มดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้เจริญเติบโตอย่าง มั่นคง
โดยได้สะสมประสบการณ์ในการทำงานตลอดเวลาอัน ยาวนาน และปัจจุบันนับได้ว่าเราอยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของธุรกิจนี้
TOP BROKER มีความชำนาญครอบคุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ด้วยนโยบายการใช้เจ้าหน้าที่การตลาด
ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดให้ทำงานในพื้นที่นั้น เราจึงมีความชำนาญในทุกพื้นที่ที่เข้าทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าด้านข้อมูลตลาดอย่างมาก
TOP BROKER เป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยทางสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตราฐาน   
อาชีพนายหน้าด้วยการ จัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในวิชาชีพอย่างแท้จริง พร้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบและจรรยาบรรณในการทำงาน
ของสมาชิกให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล ซึ่งหมายถึงลูกค้าสามารถวางใจในการทำงานของ TOP BROKER ภายใต้การควบคุมดูแลของสมาคมฯ
รายละเอียดการบริการ
1. สำหรับผู้จะขาย: TOP BROKER จะอาสาเข้าเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน มีกำหนด 6 – 12 เดือนโดยจะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
• นำเสนอข้อมูลตลาดเพื่อตั้งราคาขายทรัพย์สิน
• นำเสนอขายทรัพย์สินให้ผู้สนใจซื้อด้วยหลากหลายช่องทาง
• นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
• ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
• เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
• เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ
• จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
• อำนวยความสะดวก พร้อมตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอน
หมายเหตุ : หากไม่สามารถทำการขายได้สำเร็จ ผู้จะขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ แต่อย่างใด
2. สำหรับผู้จะซื้อ: TOP BROKER จะดำเนินการต่าง ๆ ให้ดังนี้
• นำเสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ
• นำเสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบ
• นำเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
• นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
• เป็นตัวกลางในการต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
• เป็นตัวกลางทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ
• ช่วยจัดหาสินเชื่อสถาบันการเงิน
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
• อำนวยความสะดวกพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอน
• ช่วยแนะนำการซ่อมแซมตกแต่ง และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์
เป้าหมายการทำงาน
TOP BROKER มีหลักในการทำงานโดยยึดมั่นต่อแนวทางที่ใช้ปฏิบัติต่อลูกค้าคือ
   • ซื่อสัตย์
• มุ่งมั่น
       • รับผิดชอบ
                       • รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าความสำเร็จของเราเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจใน ผลงานเท่านั้น
และจากการที่ลูกค้ามีการแนะนำให้บุคคลอื่นมาใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง คงจะเป็นข้อพิสูจน์
อันดีต่อคำกล่าวอ้างข้างต้น เรามั่นใจในแนวทางดำเนินการที่ผ่านมา และเราจะยึดมั่นในมาตราฐานการทำงานเช่นนี้ตลอดไป
บริษัท ท๊อป โบรกเกอร์ จำกัด
เลขที่ 329 ซอยนวมินทร์ 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 029359505 , 081-937-3247
ไอดีไลน์ : 0814454237 , Facebook : topbaan

บ้านมือสอง ขายบ้าน บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮาส์ ฝากขายบ้าน ซื้อขายบ้าน บ้านพร้อมอยู่ ตัวแทนขายบ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ จำนอง ขายฝาก แผนที่